พฤกษศาสตร์ของฟักทอง

ภาพดอกฟักทอง

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cucurbita   musehata   Deene.

ชื่อวงศ์:  CUCURBITACEAE

ชื่อสามัญ : (Pumpkin, Cushaw, Winter Squash)

ชื่ออื่น : ฟักทอง(กลาง) มะฟักแก้ว ฟักเขียว มะฟักข้าว เหนียว(เหนือ) น้ำเต้า มะน้ำแก้ว(เลย) หมักคี้ส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)หมักอื๋อ(ปราจีน-เลย)

ถิ่นกำเนิด 

                   ฟักทองมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลาง เมริกาใต้และอเมริกาเหนือ เช่น ประเทศแมกซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้พบว่ามีการปลูกมาตั้งแต่ 10,000 – 30,000 ปีที่ผ่านมา เป็นพืชที่มีการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

                   ฟักทองเป็นพืชผสมข้ามต้นตามธรรมชาติโดยอาศัยลมและแมลง ดอกแสดงแยกเพศผู้และเพศเมีย เป็นพืชล้มลุกปีเดียว ลำต้นเป็นเถาเลื้อยยาว 3 – 6 เมตร ที่ข้อปลายหนวดแยก 3 – 4  แฉก ลำต้นอ่อนมักเป็น 5 เหลี่ยมหรือกลม ใบมีขนคายมืออยู่ทั่วไป เนื้อใบนิ่ม มีรูปร่าง 5 – 7 เหลี่ยม หรือรูปร่างเกือบกลม  ริมใบมีหยักเว้าลึก 5 – 7 หยัก ใบกว้าง 10 – 20 เซนติเมตร ยาว 15 – 30 เซนติเมตร ผลมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันตามพันธุ์ อาจมีรูปร่างตั้งแต่กลมจนถึงค่อนข้างแป้น ผิวผลมักเป็นตุ่มนูนและหยักเป็นร่อง เนื้อในผลมีสีเหลืองจนถึงสีเหลืองอมส้ม เหลืองอมเขียว เมล็ดมีจำนวนมาก รูปร่างคล้ายรูปไข่แบน

 ภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต

                   ฟักทองเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภมิระหว่าง 18 – 27 องศาเซลเซียส ไม่ทนต่อความหนาวเย็นจัด  อุณหภมิที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดฟักทองอยู่ระหว่าง 25 – 30 องศาเซลเซียส และฟักทองจะชะงักการเจริญเติบโตในสภาพอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส การแสดงเพศของดอกฟักทองเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการแสดงเพศของดอก คือ อุณหภูมิและช่วงแสง พบว่าอุณหภูมิต่ำและช่วงแสงวันสั้นที่มีช่วงแสงน้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน มีอิทธิพลทำให้ดอกเพศเมียแสดงได้เร็วและจำนวนมาก ส่วนสภาพอุณหภูมิสูงและช่วงแสงวันยาวซึ่งมีช่วงแสงมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน มีอิทธิพลทำให้มีดอกเพศผู้จำนวนมาก และแสดงดอกเพศเมียน้อย การปลูกฟักทองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในฤดูร้อนถึงฤดูฝน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งช่วงแสงวันยาวมักพบดอกเพศผู้เป็นจำนวนมาก ดอกเพศเมียมีจำนวนน้อยซึ่งทำให้ติดผลและผลผลิตต่ำ ส่วนการปลูกฟักทองปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม มักพบว่าการแสดงของดอกเพศเมียเกิดเร็ว ในบริเวณข้อที่ต่ำกว่าข้อที่ 10 ลงมา และมีดอกเพศเมียดกทำให้ติดผลและผลผลิตสูง ( จานุรักษ์  ขนบดี: 2549)

Advertisements

Responses

  1. เยี่ยมเลย สร้างไวมาก


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s